070-..............

Föreningen

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening och en del av Djurgårdsalliansen. Föreningen bedriver boxningsträning för ungdomar, motionärer samt elitverksamhet.

Styrelsen

Ordförande

Niclas Selberg

Kassör

Sandra Attermo

Sekreterare

Kristian Mosquera

Vice ordförande

David Colligan

Ordinarie ledamöter

Roland Dunebäck

Peter Kärrlander

Simon Vis Jamegar

Suppleanter

Martin Kurtovic

Anna Ljungman

Revisorer

Urban Rosenqvist

Erik Gossas

Håkan Andersson

Valberedning

Axel Wallin (Sammankallande)

Carlos Echegeray

Lazarus Demertzidis

Tränare

Babacar Kamara (Matchboxare)

Jurj Direll (Matchboxare, nybörjare, motionärer)

Ajmal Omarzada (Matchboxare Ungdomar, Juniorer)

Roland Dunebäck (Teknik- och nybörjarträning)

Carlos Echegaray (Matchboxare, motionsboxning, diplomboxning, BoxFys)

Cigerhun Tayfun (Matchintro)

Håkan Andersson (Matchintro)

Olle Cahoon (Motionsboxare)

David Colligan (Motionsboxning)

Meryl Mikal (Motionsboxning. Diplomboxning)

Christer Dutta (Motionsboxning fortsättning)

Organisationsnummer: 802015-5811
Bankgiro: 5621-8589

email: info@difboxning.se
Mobil: 076-790 66 60. 070-161 40 00.