070-..............

Föreningen

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening och en del av Djurgårdsalliansen. Föreningen bedriver boxningsträning för ungdomar, motionärer samt elitverksamhet.

Styrelsen

Ordförande

Niclas Selberg

Kassör

Sandra Attermo

Sekreterare

Kristian Mosquera

Vice ordförande

Carl Westin

Ordinarie ledamöter

Roland Dunebäck

Tomas Famulak

Simon Vis Jamegar

Suppleanter

Anna Ljungman

Peter Kärrlander

David Colligan

Revisorer

Urban Rosenqvist

Erik Gossas

Håkan Andersson

Valberedning

Olle Cahoon (Sammankallande)

Ramin Heidari

Cigrhun Taygun

Tränare

Babacar Kamara (Matchboxare)

Jurj Direll (Matchboxare, nybörjare, motionärer)

Roland Dunebäck (Teknik- och nybörjarträning)

Carlos Echegaray (Matchboxare, motionsboxning, diplomboxning, BoxFys)

Cigerhun Tayfun (Matchintro)

Håkan Andersson (Matchintro)

Olle Cahoon (Motionsboxare)

Meryl Mikal (Motionsboxning. Diplomboxning)

Christer Dutta (Motionsboxning fortsättning)

Ramin Heidari (Motionsboxning)

Organisationsnummer: 802015-5811
Bankgiro: 5621-8589

email: info@difboxning.se
Mobil: 076-790 66 60. 070-161 40 00.