070-..............

Föreningen

 

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening och en del av Djurgårdsalliansen. Föreningen bedriver boxningsträning för ungdomar, motionärer samt elitverksamhet.

Styrelsen

Ordförande

Niclas Selberg

Kassör

Sandra Attermo

Sekreterare

John Elvesjö

Ordinarie ledamöter

Henrik Bromfält

StefanLundqvist

Adam Belalia

Paul Akofely

Suppleanter

Kristian Mosquera

Juliana Söderström

Adel Belalia

Revisorer

Urban Rosenqvist

Erik Gossas

Bengt Nilsson

Valberedning

Roland Dunebäck (Sammankallande)

Roger Jonsson

Kent Pira

Tränare

Babacar Kamara (Matchboxare)

Tonton Semakala (Matchboxare)

Jurj Direll (Matchboxare, nybörjare, motionärer)

Ajmal Omarzada (Matchboxare Ungdomar, Juniorer)

Rolf Ringnér (Motionsboxare, Utvecklingsgruppen)

Stefan ”Hebbe”Lundqvist (Nybörjare , Diplomboxare, motionärer)

Roland Dunebäck (Teknikträning)

Farag Farajolah Poyeh (Motionsboxare)

Juliana Söderström (Tjejgruppen)

My Holgersson (Tjejgruppen)

Kent Pira (Alla grupper)

Cigerhun Tayfun (Diplomboxare)

Organisationsnummer: 802015-5811
Bankgiro: 5621-8589
Plusgiro: 453519-1

email: info@difboxning.se
Mobil: