070-..............

1935

Sidan är under konstruktion.


Den norske proffsboxaren Pete Sanstöl (mitten) instruerar två okända djurgårdare. Sandstöl var gästtränare hos DIF en kortare period i början av året.


Den inledande paraden vid junior-SM 1935, tunga avdelningen.


Stockholmsklubbarnas julfest i ”Förbundslokalen” på David Bagares Gata.