070-..............

Tränings- och Medlemsavgifter

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening som bedriver klassisk boxning- och styrketräning. Vi är beroende av tränings- och medlemsavgifter för att driva verksamheten. För att träna hos oss måste man vara medlem samt betala träningsavgift. I träningsavgiften ingår medlemsavgiften.

From 2015-09-01 gäller följande avgifter för motionsträning. Betalning erlägges kontant eller med kort i lokalen eller insättes på vårt BG 5621-8589, ange namn, fullständig adress och personnummer så att vi kan skicka hem medlemskortet.

De som känner sig osäkra på om boxning är rätt träningsform kan provträna en gång gratis om man registrera sig i entrén och visa upp ID-kort.

Årsavgift: Träningsavgift 12 månader
över 20 år: 3.000 kr
Upp till 20 år: 1200 kr

Halvårsavgift: Träningsavgift 6 månader
över 20 år: 2200 kr
Upp till 20 år: 1000 kr

Träningsavgiften gäller 6 (halvår) el 12 (helår) månader framåt fr.o.m den månad man betalat.

Medlemsavgifter
Endast passivt medlemskap, över 20 år 300 kr/år
endast passivt medlemskap, under 20 år 200 kr/år

Passivt medlemskap innebär att man förutom att stödja verksamheten får medlemskort och är välkommen på årsmötet.

Alternativ
Ständigt medlemskap inkl. träning: 10.000 kr och exkl. träning: 3000 kr
Engångsavgift: 100 kr (över 20 år) och 50 kr (under 20 år)

Övrigt
Företag kan hyra nyckel till lokalen för att träna på egen hand då lokalen ej nyttjas för ordinarie träning. Kontakta: info@difboxning.se el tel 076-7906660 för närmare information.

Matchboxare
Matchboxare betalar 500 kr/år
Som matchboxare räknas den som under en säsong gjort 5 matcher. Innan dess betalas full avgift.