070-..............

Föreningen

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening och en del av Djurgårdsalliansen. Föreningen bedriver boxningsträning för ungdomar, motionärer samt elitverksamhet.

Styrelsen

Ordförande

Niclas Selberg

Kassör

Sandra Attermo

Sekreterare

Anna Ljungman

Ordinarie ledamöter

Roland Dunebäck

Carl Westin

Kristian Mosquera

Suppleanter

Olle Cahoon

Nilla karlsson

Revisorer

Urban Rosenqvist

Erik Gossas

Håkan Andersson

Valberedning

Olle Cahoon (Sammankallande)

Ramin Heidari

Cigerhun Tayfun

Tränare

Babacar Kamara (Matchboxare)

Jurj Direll (Matchboxare, nybörjare, motionärer)

Carlos Echegaray (Matchboxare, motionsboxning, diplomboxning, KidsBox, BoxFys)

Håkan Andersson (Matchintro)

Olle Cahoon (Motionsboxare)

Meryl Mikal (Motionsboxning. Diplomboxning)

Christian San-Martin (Nybörjare/teknik. Ungdomsboxning)

Ramin Heidari (Motionsboxning)

Aldo Colliander (Matchboxare)

Wilberforce Bezudde (KidsBox)

Julio Ortiz (Motionsboxning)

Organisationsnummer: 802015-5811
Bankgiro: 5621-8589

email: info@difboxning.se
Mobil: 076-790 66 60. 070-161 40 00.