070-..............

Tränings- och Medlemsavgifter

Djurgårdens IF Boxning är en ideell förening som bedriver klassisk boxning- och styrketräning. Vi är beroende av tränings- och medlemsavgifter för att driva verksamheten. För att träna hos oss måste man vara medlem samt betala träningsavgift. I träningsavgiften ingår medlemsavgiften.

From 2024-03-12 gäller följande avgifter för motionsträning. Betalning erlägges kontant eller med kort i lokalen eller insättes på vårt BG 5621-8589, ange namn, fullständig adress och personnummer så att vi kan skicka hem medlemskortet.

De som känner sig osäkra på om boxning är rätt träningsform kan provträna en gång gratis om man registrera sig i entrén och visa upp ID-kort.

Årsavgift: Träningsavgift 12 månader
Vuxen (25 år -): 4 000 kr

Ung vuxen (20-24 år): 3 600 kr

Ungdom (15-19 år): 2 000 kr

Barn/Diplom (t o m 14 år): 1 800 kr

Halvårsavgift: Träningsavgift 6 månader
Vuxen (25 år -): 3 000 kr

Ung Vuxen (20-24 år): 2 600 kr

Ungdom (15-19 år): 1 400 kr

Barn/Diplom (t o m 14 år): 1 300 kr

Träningsavgiften gäller 6 (halvår) el 12 (helår) månader framåt fr.o.m den månad man betalat.

Studerande (över 25 år) och pensionärer 12 mån: 3 300 kr

Studerande (över 25 år) och pensionärer 6 mån:  2 500 kr

Studerande (20-24 år) 12 mån: 3 100 kr

Studerande (20-24 år) 6 mån: 2 300 kr

Medlemsavgifter
Endast passivt medlemskap (alla åldrar) 300 kr/år

Passivt medlemskap innebär att man förutom att stödja verksamheten får medlemskort och är välkommen på årsmötet.

Alternativ
Ständigt medlemskap inkl. träning: 12 000 kr och exkl. träning: 5 500 kr

Engångsavgift: 150 kr (över 20 år) och 80 kr (under 20 år)

Övrigt
Företag kan hyra nyckel till lokalen för att träna på egen hand då lokalen ej nyttjas för ordinarie träning. Kontakta: info@difboxning.se el tel 076-7906660 för närmare information.

Matchboxare
Matchboxare betalar 1 000 kr/år
Som matchboxare räknas den som under en säsong gjort 5 matcher. Innan dess betalas full avgift.