070-..............

Ändring i träningsschemat för barn och ungdom

Vi genomför en mindre ändring i träningsgrupperna för barn och ungdom. Kidbox och diplom-grupperna har nu separerats helt.

– Kidbox (5-9 år) kl 15:45-16.30 kör måndag och fredag med Carlos Echegaray

– Diplomboxare (10-14 år) kl 16:30-17:30 måndag, onsdag och fredag med Meryl Mikal

Vi hoppas det ska bli tydligare vilken grupp barnen hör till. Eventuella avsteg från åldersindelningen ska diskuteras med båda tränarna.

Några av DIF:s barn och ungdomar. Detta blir nu två separata grupper. Vi hoppas det blir till det bättre för alla.

Nyhetsarkiv