070-..............

Antalet ständiga medlemmar växer

Antalet ständiga medlemmar växer

Marcus Lundin tillhör numera den ökande skaran djurgårdare som tränar boxning gratis livet ut. Den innersta boxningskretsen består av våra svenska mästare samt de mest trogna medlemmarna. Priset är 10 000 kr, vilket motsvarar 3 årsavgifter.

Nyhetsarkiv