070-..............

Årsmöte i Djurgården Boxning

DIF Boxnings årsmöte

DIF Boxning höll årsmöte för verksamhetsåret 2021 den 4 juni på T-13.

Henrik Bromfält valdes inledningsvis till mötesordförande, ett jobb han skötte med bravur. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och det noterades att:

– Trots coronapandemin har vi tränat och tävlat en del och där en höjdpunkt var SM i december där klubbens boxare tog två guld för seniorer (Erik Mendoza och Gabriel Richards) och ett för juniorer (Sebastian Johansson).

– Motionsverksamheten har rullat på i begränsad omfattning under hela året

– Ekonomin gicks igenom och den befanns välskött och stabil.

Därefter blev det val till styrelse mm. På samtliga punkter gick årsmötet på valberedningens förslag. Därefter tog vårfestfirandet vid.

Boxningsföreningens styrande organ för 2022 ser ut enligt följande:

Styrelse

Ordförande: Niclas Selberg

Ledamot: Sandra Attermo

Ledamot: Roland Dunebäck

Ledamot: Kristian Mosquera

Ledamot: Siamak Vis Jamegar

Ledamot: Tomas Famulak

Ledamot: Carl Westin

Ledamot, suppleant: Anna Ljungman

Ledamot, suppleant: Peter Kärrlander

Ledamot, suppleant: David Colligan

Revisorer:

Erik Gossas, ordinarie

Urban Rosenquist, ordinarie

Håkan Andersson, suppleant

Valberedning:

Olle Cahoon

Ramin Heidari

Cigerhun Tayfun

Nyhetsarkiv