070-..............

Årsmöte

Årsmöte den 1 juni.

Djurgårdens IF Boxningsförening (DIFBF) håller årsmöte lördagen den 1 juni kl 13 i klubblokalen.

Efter årsmötet kommer vi att ha en sommarfest med grillning (förhoppningsvis) och motionärstävlingar enligt vårt vanliga och beprövade koncept. Anmälan i lokalen.

På agendan står sedvanliga årsmötesförhandlingar. Rätt att lämna motioner, nominera kandidater, deltaga och rösta har de som betalt medlemsavgiften och varit medlemmar minst tre månader innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar anslås tre veckor (11 maj) innan mötet i klubblokalen. Då ska även motioner ha inkommit till styrelsen. Senast två veckor (18 maj) innan ska styrelsenomineringar från medlemmar ha inkommit till valberedningen.

Nyhetsarkiv