070-..............

Årsmötet – Delvis ny styrelse!

Djurgården Boxning hade sitt årsmöte den 16 maj med sedvanliga punkter som genomgång av verksamhetsåret 2017, val av styrelse samt den sedvanliga prisutdelningen.

Deltagare var i år så många som 50 personer, vilket var dubbelt så många som vanligt. Årsmötet konstaterade att verksamheten skötts på ett bra sätt och att ekonomin är under kontroll.

Vid valen blev det en del omkastningar i förhållande till valberedningens förslag. Efter diverse omröstningar och voteringar fick styrelsen ett delvis nytt utseende. Den nya styrelsen ser efter konstituering ut så här. Ordinarie ledamöter: Paul Akofely (ordförande), Niclas Selberg (vice ordförande), Sandra Attermo (kassör), John Elvesjö (sekreterare), Stefan ”Hebbe” Lundqvist, Henrik Bromfält och Adam Belalia. Suppleanter: Juliana Söderström, Kristian Mosquera och Adel Belalia. Valberedning: Roland Dunebäck, Roger Jonsson och Kent Pira. Revisorer: Urban Rosenqvist, Erik Gossas och Bengt Nilsson.

Vi önskar den nya styrelsen lycka till!

Nyhetsarkiv