070-..............

Årsmötet framflyttat

Vid onsdagens styrelsemöte beslutades att flytta fram Djurgårdens Boxnings årsmöte. Nytt datum är ej bestämt men preliminärt blir mötet i slutet av augusti eller i början av september*). Anledningen är Coronapandemin, dels att det är förbjudet att samla fler än 50 personer i en lokal och att valberedningen och revisorerna har haft svårt att utföra sina arbetsuppgifter.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes på mötet. Vi återkommer med mer information när ett datum är spikat.

*) Normalt sett ska årsmötet hållas före den 1/7 men pga Corona har RF rekommenderat att flytta möten med många deltagare till hösten.

Nyhetsarkiv