070-..............

Återinvigningen av lokalen närmar sig

Efter ett halvår av takrenoveringar av mellan- och stora salarna är vi nu snart redo att ta hela lokalen i fullt bruk igen.

Det preliminära datumet då vi öppnar stora salen är måndag den 2 december.

Just nu läggs ett nytt golv och sedan ska belysning upp, innan vi kan sätta upp säckar, ring och övrig utrustning igen. I samband med det behöver vi hjälp av våra medlemmar. Helgen 30 november / 1 december samlas alla som har möjlighet i lokalen för montering av utrustning och städning.

Vi återkommer med närmare detaljer om tid.

Nyhetsarkiv