070-..............

Brev till Stockholm stad

Boxningsklubbarna i Stockholm har tagit hårda smällar under coronapandemin. Klubbarna har förlorat stora intäkter, samtidigt som de har samma fasta utgifter som tidigare.

De sex innerstadsklubbarna går nu ihop om ett brev till Stockholm stad och till idrottsborgarrådet Karin Ernlund, där klubbarna vädjar om ekonomisk hjälp för att kunna överleva pandemin.

Brevet finns i sin helhet nedan.

—————————————–

Öppet brev till Idrottsborgarrådet Karin Ernlund och idrottsnämnden

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot våra ideella idrottsföreningar det senaste året. Den väntas fortsätta att påverka aktiviteterna även under en stor del av 2021.

Vi som undertecknat den här skrivelsen representerar boxningsföreningarna i Stockholms innerstad. Våra klubbar har bedrivit verksamhet för barn och ungdom i cirka 100 år. Nu vill vi uttrycka vår oro över att vi inte kommer att klara oss ekonomiskt. Vi vädjar därför om stöd från Stockholms Stad.

Boxning är en inomhusidrott och kampsport med speciella lokalbehov där klubbarna själva hyr lokaler till marknadsmässiga priser, och får bidrag för delar av hyran från Stockholms Stad.

Sedan ett år tillbaka har vi tagit vårt ansvar för att minska smittspridningen genom att endast ha verksamhet i en mycket begränsad omfattning, med bland annat utomhusträning, minskade träningsgrupper, reducerade öppettider och periodvis en fullständig nedstängning av verksamheten.

Detta har drabbat många klubbars ekonomi hårt. Vi har fasta kostnader som måste betalas samtidigt som vi fått minskade inkomster från medlems- och träningsavgifter under det gångna året. Likaså har LOK-stödet, medlemsaktivitetsbidraget och hyresbidraget minskat i många fall.

Det finns indikationer på att minskningen av LOK-stöd och aktivitetsbidrag kan komma att kompenseras i viss utsträckning, men för det viktiga hyresbidraget finns inga utfästelser.

Idrottsklubbar som hyr lokaler i stadens idrottsanläggningar har blivit lovade kompensation under hela 2021. Men det stödet omfattar inte innerstadens boxningsklubbar som hyr av privata aktörer, och någon hyresrabatt från dessa är inte heller att vänta.

RF-SISU har gjort en enkätundersökning om hur kampsportsklubbar drabbas av coronan. Där visar det sig att 41% av Stockholms 370 kampsportsföreningar har privata aktörer som hyresvärdar och så många som 25% svarar att de nu löper risk att tvingas lägga ner.

Boxning är olympisk kampsport. Den är en viktig social aktivitet för många hundra pojkar och flickor från Stockholms innerstad och från förorterna. Ungdomarna erbjuds en meningsfull fysisk aktivitet, de lär sig disciplin och samhörighet. Boxningsklubbarna är också värdefulla samlingsplatser för integration mellan människor. Stora värden kommer att gå förlorade om klubbarna tappar medlemmar eller tvingas lägga ner.

Stockholms boxningsklubbar vädjar nu till Stockholms Stad om kompensation för minskade hyresbidrag. Vi behöver det för att kunna överleva och fortsätta att bedriva vår verksamhet även efter att pandemin lagt sig.

Niclas Selberg, ordförande

Djurgårdens IF Boxning

Åke Andersson, ordförande

Hammarby IF Boxning

Oskar Pitre, ordförande

Stockholms AIF Boxning

Carina Sihlen, ordförande

IF Linnea Boxning

Lise Sandebjer, ordförande

Boxningsklubben Örnen

Hans Lindahl, ordförande

Narva Boxningsklubb

Nyhetsarkiv