070-..............

Byte av medlemskort – Införande av digital närvaroregistrering

From 1 juli måste vi (och alla andra föreningar) ha digital närvaroregistring av alla besök för att få bidrag från RF och StockholmsIdrotten/SISU. Det är därför enormt viktigt att alla medlemmar betalar sin avgift och registreras i medlemsregistret.

Alla medlemmar måste därför snarast byta ut sina kort mot nya plastkort. För att kunna delta i träningen framöver måste kortet dras mot kortläsaren och man måste välja det pass man ska delta i via terminalens touchscreen.

Vi börjar bytet av medlemskort nästa vecka.

Nyhetsarkiv