070-..............

Code of Conduct – DIF Boxning

Styrelsen har arbetat fram en uppsättning regler som alla medlemmar ska följa vid träning i klubblokalen och på tävlingar.

Uppförandekoden är uppdelad i två delar – en för ledare och en för medlemmar och boxare. Dessa kommer att finnas uppsatta i klubblokalen. Alla medlemmar rekommenderas att läsa igenom dessa.

Styrelsen

Nyhetsarkiv