070-..............

DAGS ANMÄLA BOXARE

Den 14 september arrangerar Djurgården en traditionell månadsboxning i klubblokalen på Agnegatan i Stockholm. Nu är det dags att anmäla boxare till tävlingen som är öppen för alla kategorier.

Anmälan görs till Peter Kärrlander, 070-0827311 eller till Niclas Selberg, 076-7906660 eller via info@difboxning.se

Publicerad: 2013-09-02

Nyhetsarkiv