070-..............

David Colligan ansvarar för receptionen

Under semestern är vice ordförande David Colligan den starke mannen i receptionen.

Vänd er till honom eller andra styrelseledamöter på plats för frågor om köp av utrustning, medlemsskap, inpassering mm.

Nyhetsarkiv