070-..............

Det ordinarie årsmötet den 9 juni

Djurgårdens Boxning höll digitalt årsmöte på onsdagskvällen den 9 juni.

Årsmötet gick genomgående på valberedningens förslag. Den nya styrelsen konstituerade sig direkt efteråt och har nu följande sammansättning:

Ordförande: Niclas Selberg

Vice ordförande: David Colligan

Sekreterare: Kristian Mosquera

Kassör: Sandra Attermo

Ledamot: Siamak Vis Jamegar

Ledamot: Peter Kärrlander

Ledamot: Roland Dunebäck

Suppleant: Martin Kurtovic

Suppleant: Anna Ljungman

Revisorer

Ordinarie: Urban Rosenqvist (omval)

Ordinarie: Erik Gossas (omval)

Revisorsuppleant: Håkan Andersson (nyval)

Valberedningen fick följande utseende:

Ledamot: Axel Wallin (nyval)

Ledamot: Carlos Echegaray (nyval)

Suppleant: Lazarus Demertzidis (nyval)

Djurgården Boxning tackar de ledare som nu lämnar sina förtroendeuppdrag för den tid som varit och hoppas att ni hjälper till att stötta föreningen ändå framöver.

Nyhetsarkiv