070-..............

Hårdvaluta hos DIF Boxning

Vi har nu på allvar börjat byta ut de gamla medlemskorten mot plastkort som ska “blippas” mot kortläsaren till det elektroniska inpasseringssystemet (GymControl) som finns monterat på väggen i entrén till stora träningssalen. Man måste även välja vilket/vilka pass som man ska delta på.

Vi ber alla att byta ut de gamla korten så fort som möjligt och hoppas samtidigt att medlemmarna har överseende med eventuell köbildning som kan uppstå.

Elektronisk närvaroregistrering är obligatoriskt from halvårsskitet och har beslutats av Riksidrottsförbundet (RF) om man ska få aktivitets- och hyresbidrag. Det är alltså mycket viktigt att alla registrerar sina besök i träningslokalen, antigen man deltar i något pass eller kör själv, då bidragen till klubben baseras på antalet aktiviteter vi haft under året. Dessa bidrag utgör en stor del av våra inkomster för närvarande. Om närvaroregistreringen inte fungerar tillfredsställande framöver och bidragen minskar kommer vi bli tvugna att driva klubben mer kommersiellt, dvs höja träningasavgiften avsevärt samt dra ner på tävlingsverksamheten. Så det det är viktigt att alla hörsammar uppmaningen.

Samtidigt kommer det en del fördelar med det nya inpasseringssystemet. Efter att vi kommit igång med GymControl, och det fungerar stabilt, kommer det framöver finnas möjligheter att enklare införa nya tjänster t. ex. frysa ett medlemskap, betala via autogiro, ha fler längder på medlemsskapet (1, 3, 6, 12, 24 månader), klippkort mm. Mer om detta då tiden är mogen.

Bild 1: Den nya hårdvalutan hos DIF Boxning.

Bild 2: Medlemskortet ska “blippas” mot kortläsaren och det pass man ska delta på ska väljas, innan passet startar. Då medlemsskapet gått ut kommer det inte gå att logga in och skärmen kommer att lysa rött.

Nyhetsarkiv