070-..............

Höjning av träningsavgifterna

Med anledning av kraftigt höjd hyra vid årsskiftet, ökade kostnader för el och materiel kommer vi att höja träningsavgifterna med drygt 10% efter nyår. Det är första avgiftshöjningen på fyra år. De som vill undvika höjningen kan passa på att betala innan årsskiftet.

Nyhetsarkiv