070-..............

I söker flera motionstränare

Djurgårdens Boxning växer, medlemsantalet ökar starkt igen efter renoveringen och vi har precis utökat antalet pass till 29 st per vecka.

För att kunna möta det stora intresset vi nu ser för boxning, bland ungdomar och vuxna, letar vi inför den kommande säsongen efter fler tränare, främst motionstränare men även ungdoms- och seniortränare på tävlingsnivå.

Man behöver inte varit matchboxare. Lämplig bakgrund för motionstränare är att du har tränat boxning eller annan kampsport under några års tid, har viljan att lära ut och förmåga att hantera personer av olika, kön, ålder, ursprung och nationalitet. Vid behov kan vi erbjuda rätt person kurser hos Svenska Boxningsförbundet, Stockholms Idrottsförbund eller Riksidrottsförbundet (RF).

Djurgårdens Boxning är en del av DIF:s Alliansförening, Sveriges största förening betsående av 21 enskilda föreningar med ca 25 000 medlemmar sammanlagt. Verksamheten bygger på en gemensam värdegrund*)

Är du intresserad att bli en del av djurgårdsfamiljen, hör av dig till info@difboxning.se

————————————————-

*) VÄRDEGRUND FÖR DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING

VÅR VISION

’’DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA GENOM IDROTTENS GEMENSKAP, FÖR SAMHÄLLETS BÄSTA’’

• För oss är idrott något som får människor att växa

• Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg för att hantera utmaningar

• Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger både individer och samhälle

VÅR POSITION

’’STOCKHOLMS STOLTHET – SVERIGES LEDANDE IDROTTSFÖRENING’’

• Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och en symbol för Stockholm

• Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter, vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap

• Vi vågar ta ställning och visa vägen

• Vi sprider stolthet

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER

De är vår vägledning och ska genomsyra all verksamhet. De är likt vår vision och vår position en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

Stå upp för rättvisa

– Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör

Tydligt ledarskap

– Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage

Tar socialt ansvar

– Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället

Professionell inställning

– Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör

Goda förebilder

– Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer

Varm gemenskap

– Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra

Alltid visa vilja

– Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang

Uppmuntra mod

– Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa

Glädje och kärlek

– Vi delar entusiasm, inspiration och hopp

Nyhetsarkiv