070-..............

Info från styrelsemötet

Info från det senaste styrelsemötet

Den nya styrelsen hade möte i onsdags, det första fysiska mötet sedan coronapandemin tog full fart. En fullspäckad agenda innehöll bl. a.:

– Nytt träningsschema för hösten. Det ska börja gälla från den 16 augusti. Kommer ut i veckan men kan komma att updatetas under hösten då förslag på nya pass föreligger.

– Värdegrundsarbete med RF-SISU. Arbetet med förankring av värdegrunden (och Code of Conduct) fortsätter med olika aktiviteter för ledare under året med början i augusti.

– Budget för 2021 gicks igenom och godkändes, Ekonomin fortsatt kärv pga Corona.

– Månadsboxning i träningslokalen den 28 augusti och 25 september. Troligtvis utan publik.

– En översyn av matchorganisationen kommer att göras och ett tränarmöte planeras.

Vi kommer framöver att återkomma med mer detaljer i dessa och andra frågor som togs upp på möter.

Under resten av året kommer styrelsen att sammanträda andra veckan varje månad. Den som vill kontakta styrelsen kan mejla till info@difboxning.se eller prata med oss i lokalen.

Bild fr. v.: Niclas Selberg (ordf.), Sandra Attermo (kassör), Simon Vis Jamegar, Roland Dunebäck, Anna Ljungman & David Colligan (v. ordf.).

Nyhetsarkiv