070-..............

Inför årsmötet den 9 juni kl 19.00.

Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse för en vecka sedan. Nu har tiden för att nominera alternativa kandidater gått ut och inga sådana förslag har inkommit.

Valberedningens förslag på inval till styrelsen är:

Ordförande: Niclas Selberg (1 år, omval)

Ledamot: Kristian Mosquera (2 år, omval)

Ledamot: Sandra Attermo (2 år, omval)

Ledamot: Roland Dunebäck (2 år, nyval)

Suppleant: Martin Kurtovic (1 år, omval)

Suppleant: Anna Ljungman (1 år, nyval)

Peter Kärrlander, Simon Vis Jamegar och David Colligan har 1 år kvar på sin mandattid.

Två nya medlemmar är på förslag för inval i styrelsen:

Anna Ljungman, 46 år

Har en bakgrund i Ystads BK där hon bl a hjälpt till med träning och styrelsearbete.

Bor sedan flera år i Stockholm och tränar nu med motionärerna i djurgårń. Entreprenör som nu jobbar som sommelier.

Roland Dunebäck, 56 år

Började i DIF Boxning i slutet av 1970-talet som diplomboxare. Har under många år varit tränare och ordförande i valberedningen.

Jobbar inom Kommunal med arbetsmiljöfrågor.

Årsmötet hålls digitalt enligt RFs rekommendationer och den som vill delta måste föranmäla sig senast den 2 juni kl 19 till info@difboxning.se. Kravet är att man fyllt 18 år, är aktiv dvs har betalt avgiften det senaste året och varit medlem i minst 3 månader.

Nyhetsarkiv