070-..............

Ingen träning före kl 17.00 i stora lokalen

Gårdsrenoveringen på Tomtebogatan 13 fortsätter. Nu på måndag (i morgon den 27 maj) startar byggfirman med att riva övre betonglagret på stora gården. Detta pågår fram till midsommar.

Under byggtiden får ingen vistas i den stora lokalen före kl 17.00. Detta är en säkerhets- och försäkringsfråga på grund av ras-och olycksrisk.

Det går dock bra att vara i lilla lokalen före kl 17.00.

Nästa etapp startar efter midsommar, dvs den 24 juni. Då kommer lanterninerna i taket i stora lokalen att gjutas igen. Från det datumet fram till 5 augusti får ingen vara i stora lokalen. Det kommer dock att vara möjligt att gå in vår vanliga ingång och via en ”snittslad” väg gå genom stora lokalen fram till omklädningsrummen. Det kommer även att tillåtet att vistas i lilla lokalen och lokalen utanför tjejernas omklädningsrum.

Ni som är tränare får fundera på hur ni löser träningen under ovanstående perioder. T ex att börja träningen lite senare (tiden fram till midsommar) samt att under sommaren träna i lilla lokalen eller utomhus eller något annat alternativ.

Styrelsen

Nyhetsarkiv