070-..............

Kallelse till Boxningens Årsmöte den 31 maj kl 19.00

Samtliga medlemmar kallas till DIF Boxnings årsmöte som äger rum tisdagen den 31 maj kl 19.00 i träningslokalen. Dagordning och andra handlingar skickas ut senare.

Välkomna!

Djurgårdens IFs Boxningsförening

Styrelsen

Publicerad: 2016-05-07

Nyhetsarkiv