070-..............

Lägesrapport från lokalen

Vår hyresvärd, Bostadsrättsföreningen Eldaren, behöver renovera bjälklagen på sina två innergårdar, dvs taken över våra två träningslokaler. Bjälklagen har visat sig vara i mycket dåligt skick. Bl a har betongstycken ramlat ner i vår lokal med fara för våra tränande medlemmar.

Tyvärr innebär det hela stora olägenheter för oss eftersom det inte går att vara i lokalen under sommaren. Arbetena pågår för fullt. Bjälklaget (taket) i den lilla lokalen har rivits. Nya stålbalkar har monterats och ett första lager med betong har gjutits. Ytterligare två lager med betong ska gjutas. Sedan ska tätskikt med asfalt m m läggas på.

I den stora lokalen rivs just nu all betong bort. Förhoppningsvis är inte stålbalkarna alltför rostiga utan kan behållas. Sedan ska nytt bjälklag (tak) gjutas på samma sätt som i lilla lokalen.

Tyvärr tar allt detta lång tid. När alla byggnadsarbeten är klara måste våra lokaler återställas med städning, målning och montering av ring, boxsäckar, ventilation med mera. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle alla arbeten vara klara i augusti. Som det nu ser ut kommer detta inte att klaras utan det kommer att bli försenat. Hur mycket vet vi inte. Diskussioner med hyresvärden och byggfirman pågår.

Vi återkommer med mer information när vi vet mer.

Lilla lokalen. Fullt med ”byggstämp”.

Gården ovanför lilla lokalen.

Stora lokalen. Ringen i mitten. Rivning av bjälklager pågår.

Stora lokalen. Ringen i mitten.

Stora lokalen

Stora lokalen

Stora lokalen

Gården ovanför stora lokalen

Gården ovanför stora lokalen

Gården ovanför stora lokalen

Nyhetsarkiv