070-..............

Låsbyte på T13

Vi kommer under de närmsta dagarna att genomföra ett byte av lås på entrédörren. De som behöver nyckel till lokalen ska höra av sig till Niclas Selberg för att kvittera ut nya och lämna in de gamla.

Nyhetsarkiv