070-..............

Måndagens pass på T13

Träningen fortsätter med med strikta begränsningar. Följand klasser hålls måndagen den 16 november:

Matchboxning kl 16-17.30 (Carlos)

Diplomboxning kl 16.30-17.30 (Farag)

Motionsboxning kl 18.00-19.00 (Carlos)

Motionsboxning kl 18.00-19.00 (Roffe, i Vasaparken)

Utvecklingsgruppen kl 19.00-20.30 (Cigge, Håkan)

En förutsättning för att vi ska kunna ha öppet är att alla följer de föreskrifter som FHM och vi själva satt upp. Det gäller att:

– Inte komma till träningen om du känner dig sjuk eller hängig.

– Logga in i närvarosystemet, vi måste ha kontroll på hur många som befinner sig i lokalen, annars ingen träning. Inga kompisar, föräldrar eller gäster tillåts i lokalen.

– Stanna hemma en vecka efter sjukdomssymtomen försvunnit.

– Tvätta händerna med handsprit i entrén då du kommer och vid behov under träningen.

– Håll avstånd under träningen.

– Kom och lämna lokalen i direkt anslutning till träningen.

– Duscha hemma efteråt.

De som bryter mot någon av dessa regler måste lämna lokalen omedelbart.

Ta väl hand om varandra.

Nyhetsarkiv