070-..............

Niclas Selberg omvald som ordförande i Djurgården Boxnkng

Igår kväll, den 16 september, var det äntligen dags för årsmöte i Djurgården Boxning. På grund av Coronapandemin hade mötet fått flyttas några månader. Nu fanns 36 medlemmar på plats i träningslokalen. Väl utspridda förstås. Som mötesordförande fanns hedersordföranden i Djurgårdens IF på plats. Han heter Jan-Peder Norstedt och skötte som väntat ordförandeskapet mycket skickligt.

På dagordningen stod de vanliga punkterna med verksamhetsberättelse, ekonomiredovisning, revisornernas rapport m m. Sedan var det dags för att välja styrelse och andra förtroendevalda.

Som föreningens ordförande ännu ett år omvaldes Niclas Selberg. Övriga ordinarie styrelseledamöter det kommande året är : Peter Kärrlander, David Colligan, Simon Vis Jamagar, Michael Segage Lundsten samt Sandra Attermo och Kristian Mosquera som båda valdes redan förra året. Suppleanter är Martin Kurtovic och Adam Belalia. Revisorer är Urban Rosenqvist, Erik Gossas och John Elvesjö (suppleant). Valberedningen består av Roland Dunebäck (ordförande), Roger Johnsson och Håkan Andersson.

Vi önskar styrelsen och övriga förtroendevalda lycka till det kommande året.

Nedan: Ordförande Niclas Selberg.

Nyhetsarkiv