070-..............

Nilla skrev på livstidskontrakt

Nilla Karlsson som boxade för klubben under första hälften av 2000-talet – har sedan ett par år tillbaka hör till en av våra mest flitiga motionärer – har nu upgraderat sin status till ständig medlem.

Hon ansluter därmed till den exklusiva men växande skaran djurgårdare som tränar gratis livet ut. Gör som Nilla. Priset är endast 10 000 kr, vilket motsvarar 3 årsavgifter.

Nyhetsarkiv