070-..............

Nya träningsavgifter

På grund av ökade kostnader tvingas vi till en mindre höjning av träningsavgifterna. Det är främst hyra och el som ökat men även material och utrustning.

Nyhetsarkiv