070-..............

Oj, oj, oj – Vilket intresse

Nu är det drag i Djurgårn’s boxning. På DIF Boxnings Academy, dvs teknik- och nybörjargruppen, var det rekord ikväll. Över 40 deltagare! I lilla lokalen! Otroligt.

Överstetränaren själv, dvs Roland ”Korven” Dunebäck, mös och såg mycket nöjd ut.

Nyhetsarkiv