070-..............

Öppet på T-13 i helgen.

Öppet på T-13 i helgen

Träningen på Valborg (fredag) och första maj (lördag) fortgår som vanligt.

Provtränare välkomna. Den som är snabb hinner även att utnyttja vårt aprilerbjudande om extra gratismånader vid tecknande av halvårs- och helårsmedlemsskap.

Nyhetsarkiv