070-..............

Pris till Kristian Mosquera

Pris till Kristian Mosquera

Stort diplom och guldmedalj till Kristian Mosquera, en av våra mycket uppskattade ledare som under många år haft olika positioner i klubben. Han är idag sekreterare i styrelsen.

Priset skulle ha delats ut vid alliansens årsmöte förra året, men pga Corona har vi väntat till nu, mottogs under stort jubel vid måndagens motionsträning.

Ett stort tack för dina insatser från hela Djurgården!

Nyhetsarkiv