070-..............

Renovering i träningslokalen!

Renoveringen av T13 fortsätter under juli. Den 12 juli kommer golvet i gymmet utanför damernas omklädningsrum att rivas upp. Renoveringen där kommer att pågå flera veckor. Tillträde till damernas omklädningsrum kommer inte att vara möjligt den första veckan, förhoppningsvis kommer en provisorisk passage framöver vara tillgänglig under delar av tiden tills golvet är återställt.

Vi råder de som har utrustning och kläder i skåpen i omklädningsrummet att ta hem pinalerna innan golvrenoveringen påbörjas om ni vill använda dessa under sommaren.

Vi beklagar den oreda som uppstår för berörda medlemmar.

Nyhetsarkiv