070-..............

Renovering och förbättring av lokalen

Under november och december kommer dusch- och omklädningsrummen i träningslokalen att renoveras. Vi kommer även att snygga till entrétrappan och en av de anliggande toalettena.

Arbetena kommer att starta i mitten av november (vecka 47) och pågå året ut. Vi hoppas ni har överseende med ett visst stök under de veckor som arbetena pågår.

Renoveringen har möjliggjorts genom bidrag från Stockholms Stad och RF-SISU på drygt 400 000 kr. Överskjutande kostnad får klubben stå för.

Nyhetsarkiv