070-..............

Reviderat sommarschema

Nytt Sommarschema.

Den 5 juli började det nya sommarschemat för nybörjare och motionsboxningen att gälla.

Notera att

– tider på vissa pass har ändrats jmf med ordinarie schema

– det kan förekomma byte av tränare,

– vissa pass kan hållas ute och

– ett fåtal pass kan ställas in med kort varsel.

– Ändringar kommer att publiceras på vår Facebook-sida.

Matchboxare ska kontakt respektive tränare för att få detaljerad information om träningstider.

Nyhetsarkiv