070-..............

Schemaändringar på lördagar

Ny tid för motionärernas lördagsträning. Passet med Olle Cahoon flyttas till 12.30. Gäller from den 1 februari.

Nyhetsarkiv