070-..............

Sören Berg död!

Djurgårdsboxningen har sorg. För en kort tid sedan avled Sören Berg, en av klubbens verkliga trotjänare. Sören var med och jobbade för Dif-boxningen som tränare redan på den tiden klubblokalen låg på Pontonjärgatan under 1960-talet, bland annat med boxare och svenska mästare som Teofil Pollex och Hasse Pincoffs. Sören introducerade också sin son, Kent Pira, för boxningen och han följde sedan med till alla nya lokaler, där han lade ner nytt arbete: Centralbadet, Kronobergsgatan, Norra Agnegatan och också till T-13, Tomtebogatan. Han var verksam som tränare och som klubbens allt-i-allo tills alldeles nyligen. En boxningsklubbens veteran och trotjänare i det ordets verkliga betydelse.

Sören Berg blev 77 år gammal. Han begravdes torsdagen den 22 november. Djurgårdens boxning var representerat på begravningen.

Nyhetsarkiv