070-..............

Sören och Kenta fick silvermedaljer vid årsmötet


Sören Berg och Kent Pira.

Sören Berg och Kent Pira fick Dif-alliansens silvermedaljer för 20 års utomordentligt ledarskap i klubben.

Både Sören och Kenta är nere i lokalen ett flertal gånger per vecka och gör ett föredömligt arbete, alltsomoftast i det tysta samt deltar i träningen med glatt humör. Utan sådana medlemmar skulle klubben inte klara sig.

Styrelsen bugar och bockar.

Publicerad: 2014-03-12

Nyhetsarkiv