070-..............

Störningar i boxningslokalen på grund av byggnadsarbeten!

I sommar kommer det tyvärr bli en hel del störningar i träningsverksamheten. Det är hyresvärden som behöver bygga om de två innergårdarna. De är i dåligt skick. Tätskikt och delar av betongen behöver bilas bort och ersättas med ny betong och nytt tätskikt. På grund av säkerhetsskäl och krav från försäkringsbolaget kommer det att vara begränsad tillgänglighet till vissa delar av träningslokalen under vissa tider.

Under perioden 13 maj-24 maj kommer det inte att vara tillåtet att vistas i lilla lokalen före kl 17.00 (däremot OK efter kl 17.00 liksom att vara i stora lokalen).

Under perioden 27 maj-21 juni kommer det inte att vara tillåtet att vistas i stora lokalen före kl 17.00 (däremot OK efter kl 17.00 liksom att vara i lilla lokalen).

Under perioden 24 juni-2 augusti kommer det att vara helt förbjudet att vistas i den stora lokalen (däremot OK att vara i lilla lokalen).

Träningstiderna behöver därför läggas om under byggtiden.

Anslag med information kommer att sättas upp i lokalen. Vi återkommer med mer information senare.

Styrelsen

Nyhetsarkiv