070-..............

Träningen inställd den 16 september pga årsmöte

Djurgårdens boxning håller årsmöte onsdagen den 16 september kl 19.00 i klubblokalen.

På grund av maxbegränsningen på 50 personer i lokalen så måste vi tömma och iordningsställa lokalen innan och ingen träning får ske efter kl 16 då lokalen måste vara helt tömd senast kl 17 för att iordningställas och städas. Endast föranmälda medlemmar får närvara. Anmälningstiden har gått ut, drygt 50 anmälda, och vi kommer att granska dessa och ta bort de som ej betalt medlemsavgiften. En lista på de dom har rätt att delta kommer att anslås på Facebook och i lokalen på tisdag. Samtliga närvarande måste registrera sig i entrén vid ankomst och få ett röstkort.

Kom i tid!

Ingen efteranmälning!

Mötet inleds med ett anförande av alliansens ordförande Andreas von der Heide varefter sedvanliga årsmötesförhandlingar tar vid. Årsmöteshandlingar kommer att delas ut på plats till alla medlemnar. Representanter från Djurgårdsalliansens styrelse och Svenska Boxningsförbundet kommer att finnas på plats och delta på mötet.

Nyhetsarkiv