070-..............

Träningsavgifter med anledning av renoveringen

På grund av de renoveringar som påbörjas nästa vecka av dusch- och omklädningsrum har styrelsen beslutat att:

– Nya tränande som under renoveringen tecknar ett 6 eller 12 månaders medlemsskap får träna fritt tills årsslutet, sedan börjar tiden ticka, till 30/6 eller 31/12 2021. Samma gäller dem vars medlemsskap går ut innan årsskiftet och vill förlänga.

– Vi kompenserar även de övriga medlemmarna, som så önskar, med en förlängning av giltighetstiden på deras kort med 1 månad.

Under renoveringen kommer det att vara möjligt att träna i båda salarna men inte duscha. Även möjligheten till ombyte kommer att vara begränsat, så kom i träningskläder om möjligt.

Renoveringen kommer att påga 5-6 veckor och vara klar innan jul.

Styrelsen

Nyhetsarkiv