070-..............

Träningsschemat för sommarträningen!

Schemat med öppethållande och tider för de olika träningspassen går av tekniska skäl inte att visa på hemsidan just nu.

Hela schemat finns dock på facebooksidorna ”DIF Boxningsförening” respektive ”DIF Boxning Träningsinfo”. Den sistnämnda är just avsedd som informatipnskanal för de som tränar hos DIF Boxning. Dessutom finns schemat uppsatt i träningslokalen.

Välkomna till sommarträningen!

Publicerad: 2016-06-15

Nyhetsarkiv