070-..............

Utvecklingsdag med RF-SISU

Utvecklingsdag med RF-SISU

Dif Boxning jobbar sedan en tid tillbaka med RF-SISU för att utveckla föreningens ledare och organisation med fokus på hur vi ska kunna lyfta föreningen ytterligare en nivå.

Ett femtontal styrelseledamöter och tränare genomförde en utvecklingsdag lördagen den 16 oktober. Bland de ämnen som behandlades fanns:

– Hur vi ska stärka implementeringen av värdegrunden och uppförandekoder bland medlemmarna i träningslokalen och på tävling. Markus Thorn från RF-SISU Stockholm pratade om idrottens, boxningens och Dif:s värdegrund.

– Tränarutveckling och förbättringar av planering, struktur och samarbete av klubbens tävlingsverksamhet.

Dagen inleddes med att Pelle Kotschack pratade om Djurgårdens historia med fokus på bildandet och boxningen.

Ett av de konkreta resultaten är att vi kommer att se över tävlingsorganisationen. Detta arbete kommer att ledas av Peter Kärrlander och ska vara klart i år. Nästa utvecklingsdag planeras till i början av nästa år.

Bilder: från Pokalrummet på Stadion. Här hade boxningsklubben sin första träningslokal.

Nyhetsarkiv