070-..............

Valberedningens förslag inför årsmötet nu på lördag den 4 juni

Valberedningens förslag inför årsmötet

DIF boxning håller årsmöte den 4 juni kl 15 i träningslokalen på Tomtebogatan 13. Alla med giltigt medlemsskap och som erlagt avgiften minst 3 månader innan årsmötet är välkomna. Sedvanliga årsmötesförhandlingar står på agendan. Nedan finner ni valberedningens reviderade förslag.

Ordförande: Niclas Selberg (omval)

Ledamot: Siamak Vis Jamegar (omval)

Ledamot: Tomas Famulak (nyval)

Ledamot: Carl Westin (nyval)

Suppleant: Anna Ljungman (omval)

Suppleant: Peter Kärrlander (nyval)

Suppleant: David Colligan (nyval)

Ledamöter med 1 år kvar på mandatperioden: Sandra Attermo, Roland Dunebäck och Kristian Mosquera.

Valberdningens förslag på revisorer:

Erik Gossas, ordinarie

Urban Rosenquist, ordinarie

Håkan Andersson, suppleant

Nedan följer en kort presentation av de nya namn som föreslås av valberedningen.

Tomas Famulak

Tomas är en 31 årig kille med stort boxningsintresse som tränat regelbundet i motionsgruppen sedan ett par år. Är revisor som har jobbat hos PWC och BDO och drivit eget företag. Tillträder inom kort en position som koncernchef för redovisningsenheten hos Daniel Wellington. Kommer främst att jobba med ekonomiska frågor.

Carl Westin

Carl är 32 år och jobbar inom IT med digitala kartor hos Sokigo. Han äger och driver även ett gym vid sidan om i Skokloster, där han är uppväxt, med flera hundra medlemmar och automatisk inpassering. Utöver digital teknik har han goda kunskaper inom administration och ekonomi och i grunden har han en examen i histora från Stockholms Universitet. Har varit Djurgårdare hela livet och har boxats i klubben under ett par år. Tidigare har han tränat i Bålsta BK och Stockholms AIF / Tiger Eye Boxing.

Nyhetsarkiv