070-..............

Årsmöte i DIF Boxning nu på onsdag kl 18.00

Nu på onsdag den 15 maj kl 18.00 är det Djurgårdens Boxnings årsmöte 2019. Förutom årsmötesförhandlingarna (med genomgång av det gångna året, ekonomi, val av styrelse, motionsbehandling m m) kommer det som vanligt att vara stor prisutdelning och en bit mat efteråt. Motionsträningen är för övrigt inställd denna dag.

Alla handlingar till årsmötet som dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, en motion samt valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer finns uppsatta på anslagstavlan vid entre’n. Läs igenom det innan årsmötet. Motionen handlar om valberedningsprocessen.

Observera att för att vara röstberättigad på årsmötet skall giltigt medlemskort uppvisas samt att medlemsavgift ska vara betald.

Välkomna!

Styrelsen

Nyhetsarkiv