070-..............

Rapport från årsmötet i Djurgården Boxning

Igår den 15 maj 2019 var det årsmöte i Djurgården Boxning. Ett femtiotal medlemmar deltog. Bland dem ordföranden i Djurgårdens IFs Alliansförening Andreas von der Heide, dess f d ordförande Lars Erbom samt alliansföreningens hedersordförande Jan Peder Norstedt.

Vid mötet som leddes av mötesordföranden Lars Erbom redovisades verksamheten under 2018. Särskilt noterades att Djurgården Boxning blev bästa klubb under boxnings-SM samt att föreningen tilldelats Sällskapet Gamla Djurgårdares hedersutmärkelse ”Årets Djurgårdare”. Därefter genomfördes val till styrelsen m m. Mötet avslutades med stor prisutdelning samt lite lättare förtäring. Ett bra möte.

Efter de genomförda valen ser styrelsen ser ut på följande sätt det närmaste året:

Ordförande Niclas Selberg. Ordinarie ledamöter: Sandra Attermo, John Elvesjö, Kristian Mosquera, Zoltan Sarossy, Olle Cahoon och Adam Belalia. Suppleanter: My Holgersson, Michael Segage Lundsten och Linda Spahui. Revisorer: Urban Rosenqvist, Erik Gossas o Axel Wallin (suppleant). Valberedning: Roland Dunebäck (sammankallande), Roger Jonsson och Håkan Andersson.

Nyhetsarkiv