070-..............

Årsmöte. Verksamhetsåret 2020

Årsmöte, versamhetsåret 2020.

Dif Boxning håller årsmöte den 9 juni kl 19. På grund av corona kommer mötet att hållas digitalt med videokonferensutrustningen Teams enligt riktlinjer från RF.

På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar såsom specificeras i stadgarna. De som vill delta ska föranmäla sig senast en vecka i förväg, kl 19 den 2 juni, till info@difboxning.se.

Alla medlemmar som fullgjort sina plikter gentemot klubben, är 18 år eller äldre och varit medlem minst 3 månader är välkomna att delta.

Om regeringens coronaföreskrifter lättas avsevärt, så att ett fysisktmöte kan hållas, och det är möjligt tidsmässigt, kommer tid och plats att meddelas här.

Nyhetsarkiv