070-..............

Boxningstävling hos Djurgården Boxning

Tävlingar hos DIF Boxning

Djurgården Boxning arrangerar månadsboxning i klubblokalen den 26 mars och 23 april.

Matchstart kl 13 (diplom kl 12)

Matchmaker: Carlos Echegaray nås på 076-247 71 08 eller carlos0999@hotmail.com.

Bild: Ibrahim Sowe vid senaste månadsboxningen i februari.

Nyhetsarkiv